Nordanger-Grendahus

Nordanger Grendahus

Nordanger Grendahus

Radøyvegen 3160

ORG. 994 156 268

Flott Grendahus med 3 forskjelling lokaler til utleige.

Leiger ut til Bryllaup, Fest, Barnedåp, Konfirmasjon, Barneselskap, Begravelse og alle typer Møter.

Nordanger Grendahus har lokaler til ein kvar anledning, for utleige. I trivelege omgivingar og lokaler. Stor parkeringsplass og uteområde.

Huset har 3 etasjer for utleige:

Første høgda "Kjedlaren" er det plass til ca 40-50 personar, Salong/Garderobe og Kjøkken.

Andre høgda "Storsalen" er det plass til maks 90 personar, Salong/Garderobe og kjøkken.

Tredje høgda "Loftet", er det pussa opp eit samlingslokale/møterom for ca 25 personar.

For nærmare informasjon kontakt: Lasse Birkeland Tlf: 94 15 66 03

Følg oss gjerne også på fjesboka (Facebook-side)

Setter stor pris på alle som støtter oss med " Grasrotandelen ", fra Norsk tipping.

PS. Leigetaker MÅ være over 20 år og står øknonomisk ansvarlig.

For leie til 18-20 års dager, er det strengere krav til leie. Dette etter ønske fra Politiet.

"Når det gjelder krav til arrangementer brukes det ofte skjønn, både i forhold til antall deltakere og alder på disse. Det er forskjell på en 60-års feiring og en 18-års dag"

 Politiet har følgende krav til arrangementer med yngre festdeltakere med mange gjester:

 1. Varsel om arrangement skal være politiet i hende senest to uker før arrangementet skal avholdes.
 2. Ved utendørs arrangement skal sammenkomsten være avsluttet senest kl. 2400, og etter kl. 2300 skal høytalere og lignende dempes til et minimum.
 3. Et tilstrekkelig antall ordensvakter. I tilfeller med 100 gjester, er det 15 stk med leder, som skal være tilstede og påse at arrangementet går pent og skikkelig for seg, så vel ute som inne. Med ordensvakter menes de som har som hovedoppgave å sørge for ro og orden, og trygghet for deltagerne. Eventuelle bartendere, DJ og garderobe/kassepersonell, anses som en hovedoppgave, og kan således ikke være ordensvakter.
 4. Arrangøren skal påse at brannsikkerheten overholdes, samt instruere ordensvaktene om dette. Antall gjester skal ikke overskride, tillatt antall satt av Brannsjefen i lokalet. Rømningsveier skal ikke blokkeres og være merket, og varslingsanlegg og slukkeutstyr må kontrolleres og være i orden.
 5. Ordensvaktene bør være over 20 år, ikke under noen omstendigheter være under 18 år - edruelige og ikke tidligere være domfelt, eller bøtelagt for beruselse, vold og sedelighet.
 6. Ordensvaktene skal være tydelig merket, og være lett gjenkjennelig. De skal ikke forlate lokalet før festen er avsluttet og det er ro på stedet.
 7. To eller flere vakter skal stå i inngangsdøren og avvise synlig berusete personer, event. andre som kan tenkes å forstyrer den offentlige ro og orden.
 8. To eller flere vakter skal til ulike tider patruljere utenfor festlokalet, og sørge for ro og orden, og at biler ikke blir plassert slik at trafikken blir hindret, og omgivelsenes nattero ikke blir forstyrret.
 9. Politiet forutsetter at Alkohollovens bestemmelser blir overholdt.
 10. Ved brudd på det ovenforstående kan politiet stanse og avslutte arrangementet.
 11. Brannsjefen må informeres.

 Politiet må ha en fullstendig liste over vakter, senest to uker før arrangementet, og punktene over må være ivaretatt.

Vest Politidistrikt

Nordanger Grendahus (Nordanger gamle skule)

Med vennlig hilsen

Lasse Birkeland

Festlokale for inntil 50 personer

Festlokale for inntil 90 persoer

Møterom for inntil 25 personer

Nyeste kommentarer