Nordanger-Grendahus

Onsdag kveld 23/3 kl. 20.00

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 på kontoret onsdag 23/3 kl. 20.00.

Velkommen til alle medlemmer, samt nye medlemmer søm ønsker medlemskap.

Ved mange fremmøtte, flyttes møte til Salen:-)

Nye medlemmer kan teiknas, ved å ta kontakt med Geir Myhre tlf: 41673572 eller Lasse Birkeland tlf: 94156603

Medlem pris kr. 100,-

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskap
  4. Innkomne forslag
  5. Valg
  6. Ymse

Vel møtt

Styret

Nyeste kommentarer